JBRconsult

Technisch adviesbureau voor claims en arbitrage in de bouw.

project1 project2 project3 project4

JBRconsult

claims

arbitrage

ervaring

UK-flag NL-vlag

Arbitrage

Indien een technisch dispuut niet naar tevredenheid van een van de betrokken partijen kan worden opgelost is arbitrage overeenkomstig relevante contract condities vaak de enige uitweg om het geschil door een onafhankelijke partij te laten beoordelen.

In Nederland is bij arbitrage meestal het Nederlandse Arbitrage Instituut (NAI) betrokken. Gedurende het proces krijgen beide partijen twee keer de gelegenheid schriftelijk de aanklacht of het verweer in te dienen waarna toelichting kan worden gegeven tijdens mondelinge verhoren. Naast het NAI zijn veelal andere partijen zoals verzekeraars, experts en advocaten bij zo'n arbitrage betrokken. Het is daarom des te belangrijker dat een geschikte en heldere interne strategie bij het begin van de voorbereidingen voor arbitrage wordt afgesproken.

Bij arbitrage is de samenwerking tussen technische staf en juristen van eminent belang. Een moeilijkheid hierbij is dat juristen vaak niet technisch zijn geschoold en ingenieurs niet juridisch. Het is daarom belangrijk dat geschillen met een technische achtergrond inzichtelijk worden gemaakt voor juristen en dat juridische critische factoren worden teruggekoppeld naar ingenieurs.

JBRconsult heeft ruime ervaring ter beschikking om tijdens de voorbereing voor arbitrage de samenwerking en wisselwerking tussen de direct betrokken ingenieurs en advocaten te initieren en te begeleiden.

Contact

JBRconsult
J. (Johan) Brandenburg

Telefoon:
+31 (0)6 53772296

E-mail:


Website:
www.jbrconsult.nl

zondag 21 apr 2024 19:57

©2012-JBRconsult, powered by apex